Instrumenty smyczkowe

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Sandomierska 27 A, Tarnobrzeg

Instrumenty smyczkowe

Najważniejsze informacje

Organizator Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia
Miejsce Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Sandomierska 27 A, Tarnobrzeg
Ogarniczenia wiekowe od 6 lat

Nauka odbywa się w dwóch cyklach: - sześcioletnim, dla dzieci w wieku do lat 12, - czteroletnim, dla uczniów w wieku od lat 13, oraz dorosłych.

Program nauczania obejmuje przedmioty: instrument główny (lekcje indywidualne) oraz kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi (lekcje w grupach od 5 do 10 uczniów).

Uczeń może uczęszczać również na zajęcia dodatkowe: - interpretacja piosenki - instrument dodatkowy - zespół instrumentalny.

Nabór jest prowadzony na początku każdego roku szkolnego.