W 30. rocznicę swojego powstania, Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega ma zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję naukową Od Hetmana Jana Tarnowskiego po żołnierzy niezłomnych – wzorce cnót żołnierskich, która odbędzie się w Zamku hr. Tarnowskich w Dzikowie w dniach 23 -24 września b.r.

Współorganizatorami wydarzenia są: Komisja Historii Wojskowości Komitetu Nauk Historycznych PAN, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Związek Rodu Tarnowskich, 33. Nowodębski Wojskowy Oddział Gospodarczy im. Hetmana Wielkiego Jana Amora Tarnowskiego, Accademia dei Rampanti (Padwa) – Zespół do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji Jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie oraz Muzeum Wojska w Białymstoku

Wstęp ma charakter otwarty i bezpłatny. Ze względu na sytuację epidemiologiczną liczba miejsc jest ograniczona.

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień I – 23 września 2021 r.

12.00: otwarcie konferencji
prof. dr hab. Mirosław Lenart (Opole), Honor w kulturze chrześcijańskiej Europy prof. dr hab. Karol Olejnik (Poznań), Wojsko a wartości – problemy dyskusyjne

Przerwa

dr hab. Tadeusz Zych (Rzeszów, Tarnobrzeg), Hetman Jan Tarnowski – archetyp żołnierza w rodzinie Tarnowskich
dr hab. Karol Łopatecki (Białystok), Sam regimentarz w gnoju się utaił – ucieczka z pola bitwy i próby opanowania tchórzostwa w armii polskiej i litewskiej (XVI-XVIII w.)
dr hab. Tomasz Ciesielski (Opole), Od żołnierza zaciężnego i tytularnego do żołnierza-obywatela. Zmiana statusu żołnierza i jego percepcji w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w.
dr Sławomir Marchel (Opole), Monsignore Puzyna – régiment militaire! Duch wojskowy w wychowaniu chłopców z rodu Puzynów z Kozielska

Dyskusja

prof. dr hab. Dariusz Nawrot (Katowice), Pozostać wiernym Napoleonowi – dylematy polskich oficerów i żołnierzy w 1813 r. prof. dr hab. Wiesław Caban (Kielce), Oficer-Polak w armii rosyjskiej (poczucie narodowe czy państwowe)
prof. dr hab. Norbert Kasparek (Olsztyn), Pojęcie zdrady i przysięgi homagialne w 1831 i po 1831 r.

Dyskusja

Dzień II – 24 września 2021 r.

10.00: Rozpoczęcie

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz (Warszawa), Kodeks honorowy Armii II Rzeczpospolitej.
prof. dr hab. Maciej Franz (Poznań), Sprawa o honor. Przypadek wiceadmirała Kazimierza Porębskiego.
prof. dr hab. Adam Ostanek (Warszawa), Armia II RP a rodzina.
dr Paweł Korzeniowski (Rzeszów), Obraz pilota w regulaminach walki Wojska Polskiego w okresie międzywojennym.

Dyskusja

prof. dr hab. Rafał Wnuk (Lublin),Świat wartości armii podziemnej 1939-1945.
dr Marian Kasperski (Warszawa), Nowa rzeczywistość, czy także nowa świadomość? O wartościach kadry LWP.
prof. dr hab. Jerzy Maroń (Wrocław), Cienie współczesnej historiografii wojskowej.
dr Tomasz Siewierski (Warszawa), Blaski współczesnej historiografii wojskowej.
prof. dr hab. Tomasz Schramm (Poznań), Podsumowanie, wnioski końcowe.