Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu zaprasza na bezpłatne webinarium "Nowy start - wsparcie przedsiębiorców. Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”.

Webinarium odbędzie się 25 lutego 2021 r. od 10:00 do 11:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: [email protected] i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 lutego 2021 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (25 lutego 2021 r.).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Dla kogo: Webinarium jest skierowane do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Program webinarium: Omówienie poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

  • Powitanie, przedstawienie usług Sieci PIFE
  • Kto może uzyskać dofinansowanie?
  • Proces aplikowania o dofinansowanie – przedstawienie operatorów wsparcia
  • Przeznaczenie wsparcia
  • Terminy rekrutacji
  • Kryteria wyboru

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu ul. Henryka Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 798 771 220, 798 771 194 e-mail [email protected]