W związku z niepokojącą sytuacją epidemiczną w całym kraju, dynamicznym wzrostem nowych przypadków zachorowań, zwracamy się do mieszkańców Tarnobrzega, ale też do wszystkich, którzy planują załatwienie spraw urzędowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega o zachowanie wyjątkowej ostrożności, a także rozważenie możliwości załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w magistracie.

W najpilniejszych sprawach osobista wizyta w Urzędzie oczywiście jest możliwa (jedynie w budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 7), przy czym nadal zaleca się kontakt za pomocą platformy e–PUAP, poczty elektronicznej lub tradycyjnej bądź kontakt telefoniczny.

W związku ze zbliżającymi się terminami płatności podatków lokalnych oraz zwiększeniem liczby Interesantów dokonujących wpłat w kasie Urzędu, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, apelujemy, aby rozważyć możliwość dokonania płatności przelewem.

Strefa dostępna dla Interesantów mieści się na parterze budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 i obejmuje:
- Biuro Obsługi Interesantów,
- Kasę,
- Kancelarię Ogólną,
- Miejskiego Rzecznika Konsumentów, (wejście: główne do budynku od ul. Mickiewicza)
- Urząd Stanu Cywilnego,
- Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zakresie spraw ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. (wejście: boczne do budynku od wjazdu na parking).

Przypominamy, w dni robocze w godzinach 12.00 – 12.30 w pomieszczeniach, w których obsługiwani są Interesanci będzie przeprowadzana dezynfekcja. W tym czasie obsługa będzie zawieszana.