To dzięki jego uporowi i trosce o świadectwa historii doprowadzono do renowacji pomnika „Jędrusiów” w Tarnobrzegu. Postawę pana Krzysztofa Magiery docenił prezydent Tarnobrzega.

Za zaangażowanie w sprawy miasta, za olbrzymią troskę o świadectwa historii, czym przyczynił się do zainicjowania remontu monumentu poświęconego legendarnemu Oddziałowi Partyzanckiemu Armii Krajowej „Jędrusie” oraz pomnika jego dowódcy, twórcy organizacji „Odwet”, Władysława Jasińskiego – głosi napis na okolicznościowym grawertonie, który w piątek, 19 marca, z rak prezydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka, odebrał Krzysztof Magiera. Uroczyste podziękowanie za to, że swoim uporem i wytrwałością w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu pokazał z jak wielką estymą traktuje dzieje kraju, ale też lokalną historię, jak ważne dla niego jest podtrzymywanie pamięci o tych, którzy tę historię tworzyli planowano jesienią minionego roku, podczas oficjalnego odsłonięcia po renowacji pomnika „Jedrusiów”. Pandemia pokrzyżowała te plany, a niepewność i tego roku zdecydowała, że podziękowanie odbyło się kameralnie, w magistracie.

Jak podkreślił prezydent, Dariusz Bożek, przed każdym pokoleniem stawiane są adekwatne do czasów wyzwania, od każdego oczekiwane jest zaangażowanie w sprawy zarówno małe, lokalne, ale też i te ogólnonarodowe. - Jak kiedyś przed Władysławem Jasińskim i „Jędrusiami” historia postawiła wyzwanie najwyższe, oczekując założenia munduru i walki zbrojnej, tak my, współcześni zobowiązani jesteśmy do troski o pamięć o tych bohaterach. Pan tę lekcję odrobił z oceną celującą. Raz jeszcze serdecznie dziękuję – mówi Dariusz Bożek.