O wsparcie w tym zakresie mogą się ubiegać zarejestrowane osoby bezrobotne, dla których forma ta wynika z Indywidualnego Planu Działania ustalanego z Doradcą Klienta.

Maksymalna wysokość dofinansowania to 22 000,00 zł.

Szczegóły na stronie urzędu