W nadchodzącą niedzielę, tj. 15 października br., firma PHU Polkar – MPK Tarnobrzeg zapewni darmowe kursy dla wszystkich autobusów komunikacji miejskiej.

Inicjatywa ta, ma na celu ułatwienie mieszkańcom Tarnobrzega dotarcie do lokalów wyborczych i jest wynikiem działań podejmowanych przez magistrat.

Prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek, podkreśla, że celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie wszystkim mieszkańcom miasta udziału w wyborach parlamentarnych, aby nikt nie czuł się wykluczony ani pozbawiony możliwości oddania swojego głosu.