Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy poinformował o przekroczeniu norm jakości powietrza w naszym okręgu.

Na podstawie danych zbieranych na stacji w Nisku przy ul. Szlarniowej wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu informowania, czyli 114 μg/m3, dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Stacja pokazała na dzień dzisiejszy wartość przekroczenia równą 112 ug/m3, określaną już jako ZŁA.

Prognozy na kolejne dni wskazują na to, że jakość powietrza na naszym obszarze nie polepszy się.

Dziś zaleca się ograniczenie wysiłku fizycznego na zewnątrz i unikania niepotrzebnego wychodzenia z domu.

W galerii można zobaczyć mapkę pomiaru jakości powietrza w naszym województwie.

Bieżące dane pomiarowe dla jakości powietrza można śledzić na stronie Inspekcji Ochrony Środowiska