Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy poinformował o przekroczeniu norm jakości powietrza w naszym okręgu.

Na podstawie danych zbieranych na stacji wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu informowania, czyli 150 μg/m3, dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Dziś zaleca się ograniczenie wysiłku fizycznego na zewnątrz i unikania niepotrzebnego wychodzenia z domu.

Bieżące dane pomiarowe dla jakości powietrza można śledzić na stronie Inspekcji Ochrony Środowiska