Od 30 stycznia 2021 roku zostanie ponownie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czyli miejsce, w którym mieszkańcy Tarnobrzega w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie odpady komunalne.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany jest w Tarnobrzegu, przy ul. Rusinowskiego 1 i przyjmuje odpady komunalne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 - 17.00, a w sobotę od godz. 8.00 - 14.00. W dni ustawowo wolne, PSZOK jest nieczynny.

Odpady na terenie PSZOK-u można deponować wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika obsługującego PSZOK oraz wyłącznie w godzinach otwarcia PSZOK.

Na terenie PSZOK znajduje się również Kącik Rzeczy Używanych i Punkt Napraw.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 15-823-69- 41 lub 608-673-844.