Zalegająca do niedawna pokrywa śnieżna w dzień topniała przy dodatnich temperaturach, natomiast w nocy przy ujemnych temperaturach topnienie pokrywy śnieżnej odbywało się w sposób ograniczony. Powodowało to, że system melioracyjny miasta Tarnobrzega odprowadzał wodę do rzeki Wisły i Trześniówki stopniowo i praktycznie bezproblemowo. Skutecznie zadziałała oddana niedawno do użytku przepompowania Koćmierzów, której pompy po wypełnieniu się koryta Atramentówki zostały uruchomione, powodując obniżenie lustra wody.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnobrzegu, które pozostaje w stałym kontakcie z Wodami Polskimi oraz Państwową Strażą Pożarną. Na rzece Wiśle obserwowana jest tendencja spadkowa. Stan na godz. 9:00 w dniu 3 marca 2021 r. dla wodowskazu Sandomierz wynosi 330 cm (stan ostrzegawczy 420 cm, stan alarmowy 610 cm). Prognoza stanu wody rzeki Wisły z modelu hydrodynamicznego pokazuje spadek poziomu wody.

Zdjęcia pochodzą ze wspólnych objazdów terenu Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz Straży Miejskiej w Tarnobrzegu.