Mimo tego, że każdy Mieszkaniec Tarnobrzega może zgłosić swoją propozycję projektu w ramach budżetu obywatelskiego, w kategorii dużych projektów zostało przedstawione tylko 6 pomysłów wykorzystania tych funduszy na 2021 rok. Z tych 6 propozycji - 5 zostało uwzględnione w głosowaniu mieszkańców.

W tym roku, w stosunku do lat poprzednich, zmieniła się kwota jaka została przeznaczona na realizację projektów. Na projekty z kategorii “duże” - Urząd Miasta Tarnobrzega przewiduje wydatek wysokości do 1.495.381,22 zł.

Poniżej lista propozycji mieszkańców z pomiędzy jakich będziemy mogli wybierać w październikowym głosowaniu. Przypomnijmy, że spośród projektów “dużych” możemy wytypować tylko jeden!

1. Budowa chodnika

Miejsce realizacji: na osiedlu Wielowieś.
Zadanie przewiduje: wykonanie kratek ściekowych na poboczu ul. Matki Kolumby Białeckiej, zasypanie rowu melioracyjnego oraz w jego miejsce budowę chodnika z kostki brukowej.
Przewidziany koszt: 156 036,83 zł

2. Budowa dwóch profesjonalnych boisk do gry w bule

Miejsce realizacji: na Terenach rekreacyjnych nad Wisłą.
Zadanie przewiduje: budowę dwóch sąsiadujących boisk do gry w bule, zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych nad Wisłą. Zakres prac: wyznaczenie terenu o wymiarach 4mx15m dla każdego boiska, położenie agrowłókniny, utwardzenie tłuczniem lub żwirem, ustawienie 2 ławeczek, stojaka dla rowerów, kosza na śmieci oraz wykonanie ogrodzenia.
Przewidziany koszt: 44 750,00 zł

3. Gród Słowiański

Miejsce realizacji: Teren nad Jeziorem Tarnobrzeskim
Zadanie przewiduje: budowę Grodu Słowiańskiego z pełną infrastrukturą techniczną (oświetlenie, kanalizacja, woda). Zabudowa będzie składać się z eliptycznego obwałowania grodu z wykonaną palisadą, dwiema wieżami strażniczymi (dodatkowo wieże będą pełnić funkcję punktu widokowego), bramy wjazdowej z wieżami, budynkiem dworu (funkcja gastronomiczna), pięcioma chatami tematycznymi (zbrojownia, kuźnia, chata, pracownie tematyczne), placem turniejowym z trybunami i zapleczem sanitarnym.
Przewidziany koszt: 1 495 381,00 zł

4. Jeszcze widniej, jeszcze bezpieczniej

Miejsca realizacji:
- Osiedle Sielec: droga wewnętrzna łącząca ul. Przechodnią z Długą; ul. Dąbie.
- Osiedle Przywiśle: od lasku ,,Bulońskiego” do Natury 2000.
- Osiedle Nagnajów: ul. Nadwiślańska, ul. Wisłostrada.
- Osiedle Piastów: ul. Borów, Jaśminowa, Krucza, Strzelecka, Tarninowa, Św. Onufrego.
- Osiedle Ocice: ulica Ocicka; od ul. Ocickiej do ul. Koniczynki.
- Osiedle Zakrzów: ul. Polna; ul. Elektryczna; ul. Zbożowa.
- Osiedle Stare Miasto: plac Bartosza Głowackiego.
- Osiedle Mokrzyszów: boczna ul. Sienkiewicza do ul. Wrzosowej.
- Osiedle Serbinów: ul. Dąbrowskiej od ul. Sienkiewicza do ul. Kwiatkowskiego; teren przy SP nr 10.
- Osiedle Sobów: ul. Bema od zakrętu do przejazdu kolejowego.
- Osiedle Siarkowiec: ul. Gruntowa; ul. Sienkiewicza boczna do Stowarzyszenia ,,Esteka”.
- Osiedle Wielowieś: ul. Bosmana Jana Brzęczki.
- Osiedle Miechocin: droga gminna ul. Robotnicza; droga wewnętrzna ul. Pochyła.
- Osiedle Wielopole: droga wyjazdowa za Urzędem Miasta przy ul. Mickiewicza 7; droga pomiędzy budynkami ul. Wyspiańskiego 12-14 do ul. Tracza.
- Osiedle Podłęże: ul. Ziołowa - boczna.
- Osiedle Dzików: ścieżka pieszo-rowerowa od Parku Dzikowskiego do Muzeum Przemysłu Siarkowego.
Zadanie przewiduje: wykonanie około 177 słupów elektrycznych, 198 opraw elektrycznych oraz 5 projektów oświetlenia wraz z wykonaniem.
Przewidziany koszt: 1 495 000,00 zł

5. Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego

Miejsce realizacji: tereny przy Jeziorze Tarnobrzeskim (działka ewid. nr 972/6)
Zadanie przewiduje:
- opracowanie projektu robót geologicznych dla potrzeb budowy ujęcia wód siarczkowych,
- opracowanie planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne,
- wykonanie jednego otworu eksploatacyjnego ujęcia wód,
- opracowanie dokumentacji hydrologicznej przedstawiającej wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu projektu.
Przewidziany koszt: 615 000,00 zł

Głosowanie do budżetu obywatelskiego przewidziane jest na dni pomiędzy 12 a 18 października, a do 30 września poznamy lokale, gdzie będzie się ono odbywać. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 21 października. Natomiast zwycięskie projekty wprowadzone zostaną do budżetu miasta Tarnobrzega na 2021 rok.