Urząd Miasta Tarnobrzega oraz firma PBI informuje o tymczasowych zmianach w organizacji ruchu, które wejdą w życie od 18 października. Na ulicy Zwierzynieckiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, natomiast na ulicach E. Kwiatkowskiego i K. Wielkiego przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy. Jednocześnie na ulicy J. Kochanowskiego wystąpi tymczasowe zamknięcie fragmentu tej ulicy z uwagi na prace drogowe. Poniżej szczegóły.

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Zwierzynieckiej

Wykonawca robót drogowych, firma PBI informuje, że od środy 18 października na remontowanym odcinku ul. Zwierzynieckiej tymczasowo wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Ruch odbywał się będzie w kierunku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ronda – skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego i ul. Kazimierza Wielkiego. Jednocześnie, na obydwu ulicach: E. Kwiatkowskiego i K. Wielkiego przywrócony zostaje ruch dwukierunkowy. PBI przeprasza za utrudnienia i prosi o ostrożną jazdę.

alt

Tymczasowe zamknięcie fragmentu ulicy J. Kochanowskiego

Wykonawca robót drogowych, firma PBI informuje, że od środy 18 października wystąpią tymczasowe utrudnienia na ul. Kochanowskiego. W związku z planowanymi pracami na odcinku drogi pomiędzy budynkiem handlowo-usługowym przy ul. Kochanowskiego 10, a budynkiem wielorodzinnym przy ul. Kochanowskiego 12, odcinek ten zostanie tymczasowo całkowicie wyłączony z ruchu. Dojazd do budynku handlowo-usługowego możliwy będzie od skrzyżowania ul. Kochanowskiego z ul. Gałka i ul. Słowackiego. Tymczasowo ten fragment ul. Kochanowskiego będzie ulicą ślepą. Dojazd do pozostałych budynków możliwy będzie od strony ul. 1 Maja drogą wewnętrzną pomiędzy blokiem przy ul. 1 Maja 7 (sklep Sezam), a blokiem przy ul. Kochanowskiego 12, dalej drogą za sklepem Stokrotka i drogą pomiędzy blokami przy ul. Moniuszki numery 17, 15 i 13 a budynkiem handlowo-usługowym przy ul. Kochanowskiego 10 w kierunku ul. Słowackiego. Obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy.

Objazd zaznaczono na mapie kolorem czerwonym. Kolorem niebieskim zaznaczono wyłączony z ruchu odcinek ul. Kochanowskiego. Kolorem zielonym dojazd do budynków handlowo-usługowym przy ul. Kochanowskiego 10. Ten odcinek ul. Kochanowskiego tymczasowo będzie bez przejazdu, ślepa ulica. PBI przeprasza za utrudnienia i prosi o ostrożną jazdę.

alt