160 masek ochronnych spełniających wymagania norm dla służb medycznych trafi do dwóch tarnobrzeskich placówek świadczących usługi opiekuńcze. Zakup sfinansowano z darowizn na walkę z koronawirusem.

Specjalne subkonto miasto uruchomiło jeszcze w kwietniu tego roku w związku z licznymi zapytaniami, jak można wesprzeć samorząd Tarnobrzega w walce z epidemią koronawirusa. - Wpłynęło na nie do tej pory dokładnie 2 820,16 zł. Jak zaznaczyliśmy, wszystkie zgromadzone na nim środki przeznaczane są na działania zmierzające do zminimalizowania rozmiaru epidemii na terenie miasta, których, jako samorząd, podejmujemy wiele. Wspomnę chociażby nasze wsparcie dla szpitala w Tarnobrzegu, dla którego kupiliśmy respiratory, doposażaliśmy w najtrudniejszym czasie w płyny do dezynfekcji oraz odzież ochronną ratowników, pielęgniarki. Płyny, przyłbice, maseczki przekazywaliśmy też placówkom pomocy społecznej, policji, straży miejskiej, punktom handlowym. Wciąż staramy się odpowiadać na potrzeby i przekazywać środki ochrony tam, gdzie są szczególnie potrzebne. Dziękujemy więc za każdy przejaw troski o zdrowie i życie mieszkańców naszego miasta, za każdą przekazaną darowiznę na ten cel - mówi Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega.

Dzięki pierwszym wpłatom miasto zakupiło właśnie 160 masek ochronnych FFP3, zapewniających najwyższy stopień ochrony dróg oddechowych przed zanieczyszczeniami. Te trafią do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu oraz do Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu.

Firmy oraz osoby prywatne wciąż mogą wpierać samorząd Tarnobrzega w walce z koronawirusem. Przypominamy numer specjalnego subkonta, na które można przekazywać darowizny: 16 1240 2223 1111 0010 9811 4206 (Bank Pekao) - wpłaty z dopiskiem „Razem pokonamy koronawirusa”.