Po przerwie spowodowanej pandemią wracają spotkania do Zamku Tarnowskich w Dzikowie oraz do Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego.

Przed pandemią koronawirusa na Zamku w Dzikowie, w jeden z czwartków w miesiącu, odbywały się spotkania z cyklu: Czwartkowe Spotkania Zamkowe, podczas których były poruszane różne tematy z historii Polski. Te prelekcje nie tyczyły się stricte naszego miasta, choć i takie miały miejsce. Na jednym z minionych wydarzeń omawiano Konfederację Dzikowską, a na innym historię Polskiego Rocka na przestrzeni 60 lat. Jak widać organizatorzy starali się zainteresować szeroką grupę słuchaczy.

Analogicznie do cyklu odbywającego się na Zamku Tarnowskich, był prowadzony również drugi cykl spotkań, ale w Muzeum Przemysłu Siarkowego pn. "Spichrzowe Gwarków Pogwarki". Podczas tego cyklu byli zapraszani goście, którzy omawiali takie zagadnienia jak "Rekultywacja terenów progórniczych w Jeziórku" czy "Łódzki fenomen przemysłowy".

Teraz po rocznej przerwie te spotkania wracają. W najbliższy czwartek 16 września b.r. o godz. 17.30 w Pokoju Czerwonym Zamku Tarnowskich odbędzie się pierwszy Czwartkowy Wieczór Zamkowy, na którym dr Adam Wójcik wygłosi gawędę “40 lat minęło, czyli od soli do siarki“.

Natomiast w środę, 29 września b.r. o godz.17.30 w Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego wznowione zostaną “Spichrzowe Gwarków Pogwarki” wykładem p. Lucyny Sochy “Ceramika miechocińska”.

Podczas obydwu tych spotkań ich uczestnicy otrzymają szczegółowy ich program na rok 2021.