Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu zaprasza do wzięcia udziału w 43. Biegu Nadwiślańskim im. Alfreda Freyera, który odbędzie się 10 października.

Jak co roku bieg odbędzie się na trasie z Zamku w Baranowie Sandomierskim do Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu.

Uczestnicy biegu w ramach wpisowego otrzymują okolicznościowy medal i koszulkę. Przewidzianych jest 200 pakietów startowych dla zgłoszonych i opłaconych zawodników.

Biegu Głównemu będą towarzyszyć również biegi młodzieżowe.

Zgłoszenia odbywają się droga elektroniczną na stronie MOSiRu Tarnobrzeg Ostateczny termin zgłoszeń i wpłat elektronicznych upływa w dniu 06.10.2021 r.

Regulamin zawodów można znaleźć na stronie Regulamin 43. Biegu Nadwiślańskiego im. Alfreda Freyera