Zarządzeniem nr 48/2021 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 5 lutego 2021 r. wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Urzędu.

Od 9 lutego, 2021 roku:

Nie będzie koordynacji wejść do budynku M7. Funkcjonować będzie tylko jedno wejście – główne. Nie będzie urn na dokumenty.

Przy czym otwarty dla Interesantów nadal będzie tylko budynek przy ul. Mickiewicza 7. Wciąż obowiązuje reżim sanitarny oraz przebywanie w budynku jednego Interesanta na jedno otwarte stanowisko obsługi. Przerwy na dezynfekcję zostają utrzymane.