Rozwój osobisty

Konferencja Historyczno-Ekologiczna

Sandomierska 27, Tarnobrzeg

Najważniejsze informacje

Początek Czwartek, 28 września, godz. 10:00
Zakończenie Piątek, 29 września, godz. 14:00

Muzeum Zamek Tarnowskich w Dzikowie serdecznie zaprasza na Konferencję historyczno-ekologiczną, która odbędzie się w dniach 28-29 września 2023 r. w Muzeum-Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu. Wydarzenie jest organizowane z okazji 70. rocznicy odkrycia bogatych złóż siarki rodzimej w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym.

O Konferencji w Zamku Tarnowskich

Konferencja ma na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej, historycznej i geologicznej wśród mieszkańców Tarnobrzega. Wyjątkowy program obejmuje różnorodne tematy, takie jak geologia Zapadliska Przedkarpackiego, historia odkrycia złóż siarki przez zespół prof. Stanisława Pawłowskiego oraz powstanie i rozwój Kombinatu Siarkowego w regionie. Będzie można również posłuchać o przesunięciu biegu Wisły, powstaniu Jeziora Tarnobrzeskiego jako pionierskiego działania ekologicznego oraz rekultywacji terenów kopalni otworowej "Jeziórko".

Konferencja zgromadzi naukowców i badaczy, którzy przedstawią swoje wyniki badań dotyczące geologii siarki, wpływu przemysłu siarkowego na życie regionu i innych aspektów ekologicznych. Zaplanowane prezentacje, dyskusje i panele dyskusyjne zapewnią głębsze zrozumienie historii i ekologii regionu.

Program Konferencji:

Dzień I

28 września 2023 r. (czwartek)*

10.00–11.00 – Rejestracja uczestników. 11.00–11.30 – Uroczyste otwarcie konferencji w Sali Wielkiej Muzeum-Zamek Tarnowskich Powitanie: Dariusz Bożek – Prezydent Miasta Tarnobrzega. dr hab. Tadeusz Zych - dyrektor Muzeum-Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu Wystąpienia zaproszonych gości

Sesja I - historyczna, godz. 11.30 – 12.30. Dominik Galas, doktorant, prawnik, samorządowiec, polityk, społecznik, radny Dzielnicy X Kraków-Swoszowice
Górnictwo siarkowe w dawnej Polsce
prof. dr hab. inż. Marek Nieć, kierownik Pracowni Geologii Gospodarczej w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mineralnymi, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Historia odkrycia złóż siarki przez Zespół prof. Stanisława Pawłowskiego. Władysław Stępień – Poseł na Sejm RP II, III, IV i V kadencji Powstanie i rozwój Kombinatu Siarkowego w rejonie Tarnobrzega

12.30–13.15 – Przerwa

Sesja II - ekologiczna godz. 13.20 – 14.45
prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, kierownik Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego
Powstanie Jeziora Tarnobrzeskiego jako pionierskie działanie ekologiczne. dr hab. Marta Bik-Małodzińska, prof. uczelni, Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Rekultywacja terenów kopalni otworowej "Jeziórko" jako działanie ekologiczne. Janusz Wepsięć, inż. ochrony środowiska, ekspert przyrodniczy oraz specjalista z zakresu oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, członek Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie, wiceprezes Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki. Przewodnik w Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły.
Fauna i flora na zrekultywowanych terenach pogórniczych w rejonie Tarnobrzega dr inż. Agata Dąbal, Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód, Wydział Budownictwa, Inzynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej
Od Zbiornika Machów do Jeziora Tarnobrzeskiego

godz. 15.00 – Otwarcie wystawy Minerały i skamieniałości - skarby złóż siarki rodzimej ze zbiorów Muzeum Minerałów w Szczawnie Zdroju Sesja wyjazdowa godz. 16.00–17.00. Zwiedzanie Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu, ul. prof. St. Pawłowskiego 14 (Przejazd autokarem spod Zamku do Muzeum Siarki i z powrotem)

Dzień II

29 września 2023 r. (piątek)

Sesja III – górniczo–historyczna, godzina 9.00 – 10.20
dr Józef Kirejczyk, były kierownik Zakład Górnictwa, Geologii i Ochrony Powierzchni Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Siarkowego "Siarkopol", były dyrektor PUP "SIGMA BP" Sp. z o.o., były Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Tarnobrzegu. Zastosowanie metody Frascha w kopalniach w Jeziórku i Grzybowie Piotr Duma, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach, historyk, regionalista Przesunięcie biegu Wisły - "Wielka Kopalnia Odkrywkowa" w okolicach Tarnobrzega
dr Adam Wójcik, założyciel i były dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega oraz Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego
Muzealnictwo siarkowe i Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu Jarosław Wrona, Grupa PBI, Kopalnia Siarki Basznia Kopalnia Siarki Basznia II

10.20 – 10.50 - przerwa

Sesja IV – geologiczno–ekologiczna, godzina 10.50 – 13.30
dr inż. Edyta Sermet, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Geologia Zapadliska Przedkarpackiego prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Formowanie złoża siarki rodzimej prof. dr hab. Jan Parafiniuk, Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Minerały występujące w złożu siarki rodzimej dr inż. Maksymilian Cieśla, Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Ekoinnowacyjność Jeziora Tarnobrzeskiego
Jakub Sokołowski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Wody siarczkowe naturalnym surowcem leczniczym rejonu Jeziora Tarnobrzeskiego. Perspektywy ujęcia i wykorzystania

Godzina 13.30 – 13.45
Podsumowanie konferencji 13.45 – pożegnanie gości

Dzień III

30 września 2023 r. (sobota)
Giełda Minerałów
Miejsce: dziedziniec Muzeum-Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27 Czas: 10.00 – 17.00

JOGA W JURCIE I SPOKÓJ W SOBIE, GDZIE MATKA NATURA NA WSZYSTKO ODPOWIE.
JOGA W JURCIE I SPOKÓJ W SOBIE, GDZIE MATKA NATURA NA WSZYSTKO ODPOWIE.

15 lipca, godz. 15:00

Rokitek61, Sandomierz

II Runda Poland Trophy - Tarnobrzeg
II Runda Poland Trophy - Tarnobrzeg

21 czerwca, godz. 12:00

Tarnobrzeg, Tarnobrzeg

Metal Pod Palmami vol. IV 🏝️
Metal Pod Palmami vol. IV 🏝️

6 lipca, godz. 18:00

WAKE PARK TBG Jezioro Tarnobrzeskie, Tarnobrzeg

KONCERT Rather Blues Pod Palmami
KONCERT Rather Blues Pod Palmami

22 czerwca, godz. 20:00

ul. Plażowa, 39-400 Tarnobrzeg, Poland, Tarnobrzeg

V Lasowiacki Festiwal Pierogów
V Lasowiacki Festiwal Pierogów

7 lipca, godz. 15:00

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, Stalowa Wola

Zobacz więcej