Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych „Dragon”

Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych „Dragon” założone zostało w 2016 roku. Jednak początki działalności, związanej z propagowaniem modelarstwa i promocją regionu w trakcie trwania imprez modelarskich przez późniejszych założycieli stowarzyszenia, rozpoczęły się już w 2006 roku. Wtedy to Tomasz Ciach, pracując w szkole jako nauczyciel, rozpoczął starania o stworzenie Uczniowskiego Koła Modelarskiego „Błękit”. Wraz z występami na międzynarodowych konkursach, najpierw na Mistrzostwach Świata w Jabloncu, a później wraz z Mateuszem Bochyńskim, na Mistrzostwach Europy w Timisoarze, rozpoczęli propagowanie naszego regionu w środowisku modelarzy polskich i zagranicznych. 10 lat obecności w modelarskim świecie pozwoliło na zdobycie doświadczenia, koniecznego do osiągania sukcesów na konkursach, jak również przy wychowywaniu kolejnych pokoleń modelarzy. Czas ten zaowocował także wieloma znajomościami wśród działaczy i wydawców, pomocnymi w trakcie organizacji wyjazdów, konkurów, a także w codziennym funkcjonowaniu modelarni.

Od 2006 roku w regionie powstały modelarnie w tarnobrzeskim „Hetmanie” oraz, przy wsparciu lokalnych MOSiR, w Tarnobrzegu i Sandomierzu. Nadal działa modelarnia założona w Katolickim Gimnazjum w Sandomierzu. W roku szkolnym 2016/17 po raz pierwszy, w ramach techniki, uczestnictwo w zajęciach stało się obowiązkowe dla uczniów klas pierwszych gimnazjum.

Działalność ta, wraz z rozwojem modelarstwa w rejonie, stało się podstawą do założenia stowarzyszenia, którego cele działania sformułowane zostały na podstawie tych realizowanych przez nas już od ponad 10 lat.