Uczniowski Klub Sportowy HETMAN

ul. Dominikańska 7, Tarnobrzeg

Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN” Tarnobrzeg działa od 1 stycznia 2012 roku. Od początku swojej działalności celem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, dbałości o zdrowie i prawidłowy rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży, uczestnictwo w różnorodnych formach współzawodnictwa sportowego, organizacja obozów, a także wychowywanie dzieci i młodzieży przez szeroko rozumianą kulturę fizyczną.

basen - nauka pływania - pływanie

Kontakt