Studio Piosenki

TDK, ul. Słowackiego 2, Tarnobrzeg

Studio Piosenki

Najważniejsze informacje

Organizator Tarnobrzeski Dom Kultury
Kiedy zajęcia wg indywidualnego harmonogramu
Miejsce TDK, ul. Słowackiego 2, Tarnobrzeg
Ogarniczenia wiekowe od 14 do 18 lat

Zajęcia Studio Piosenki organizowane są przez Tarnobrzeski Dom Kultury. Odbywają się w TDK (ul. Słowackiego 2, Tarnobrzeg). Przeznacze są dla młodzieży (wiek od 14 do 18 lat).

Informacja od Organizatora

Działa od kilkunastu lat wykształciło wielu adeptów sztuki wokalnej. Zajęcia mają na celu rozwój talentu i osobowości. Uczestnicy zdobywają wiedzę i rozwiną swoje umiejętności wokalne. W czasie zajęć uczą się jak interpretować piosenkę poprzez prace nad tekstem, intonacją i frazowaniem, doskonalić swój warsztat poprzez ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne, oddechowe, dykcyjne. Zajęcia warsztatowe stanowią punkt wyjścia dla opanowania repertuaru obejmującego różnorodne stylistyki i formy. W trakcie sezonu organizowane są koncerty i występy wokalistów, podczas których mogą oni zaprezentować zdobywane na zajęciach umiejętności.