W oparciu o poprzedni artykuł kontynuuje temat planu walki ze zmianami klimatu przez tarnobrzeskich urzędników.

Wśród najbardziej narażonych sektorów miasta Tarnobrzeg w Miejskim Planie Adaptacyjnym zostały wymienione Infrastruktura oraz Energetyka. Te obszary charakteryzuje ciekawa zbieżność pod względem analizy wrażliwości na zmiany klimatu. Infrastruktura jest najbardziej zagrożonym sektorem naszego miasta, ale ma najmniejsze zdolności adaptacyjne, natomiast Energetyka wręcz na odwrót. W ramach działań adaptacyjnych istnieje duży ich potencjał, ale ten sektor jest średnio narażony na oddziaływanie zjawisk atmosferycznych.

Infrastruktura

Jeśli chodzi o zagrożoną infrastrukturę, w omawianym projekcie, obszarem najbardziej narażonym na zniszczenia jest strefa rekreacyjna Jeziora Tarnobrzeskiego. Wzrost ilości nagłych zjawisk pogodowych – silnych wiatrów, burz z gradem itp. może wpłynąć na niszczenie przyległych ośrodków rekreacyjnych, gastronomicznych itp. Ponadto powodzie i podtopienia, wyższa temperatura mogą mieć wpływ na spadek jakości wody. Na ten moment nie pojawiły się żadne propozycje rozwiązań dla tych problemów.

Energetyka

Wzrost zapotrzebowania energii, nie tylko w trakcie zimy (podczas grzania), ale również w lecie (podczas chłodzenia) przy coraz mniejszym zasobie nieodnawialnych źródeł energii tj. węgla, ropy czy gazu ziemnego, a tym samym większe zanieczyszczenie powietrza i negatywny wpływ na efekt cieplarniany są to główne zagrożenia w kwestii energetyki w naszym mieście.

Główne propozycje rozwiązania problemu dotyczą zwiększenia procentu wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu z alternatywnych źródeł, a tym samym ograniczenie emisji substancji szkodliwych do powietrza w procesach spalania. W tym celu Urząd Miasta Tarnobrzega ma w planach Budowę Farmy Solarnej, zmianę systemu ogrzewania wraz z montażem źródeł energii odnawialnych strażnic OSP, a dodatkowo liczy na coraz większy udział prywatnych właścicieli obiektów w rządowym projekcie: Mój Prąd.

Innym działaniem adaptacyjnym w kwestiach energetyki jest wprowadzenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym tzn. Program SOWA, który w planach ma być zrealizowany do 2022 roku. Ten inteligentny system sterowania oświetleniem pozwala na zracjonalizowanie zużycia energii elektrycznej, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2.

W celach zwiększenia efektywności energetycznej Miasto planuje również Modernizację energetyczną zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 32. Ponadto liczy na większy udział mieszkańców - właścicieli domków jedno i wielorodzinnych, w projektach w ramach rządowego programu czyste Powietrze, które dają możliwość dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach, a także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Więcej na temat zaproponowanych działań adaptacyjnych do zmian klimatu w kolejnym artykule dot. zakresu Zdrowia Publicznego.

Cały plan udostępniono na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega

Jak myślicie, czy zaplanowanie jakichś działań zapobiegających skutkom zmian klimatu nad niezagospodarowanym jeszcze Jeziorem Tarnobrzeskim ma teraz w ogóle sens? A może w trakcie trwającego właśnie remontu należało je przemyśleć nawet priorytetowo, żeby za 5 lat czegoś nie zmieniać np. w planie drogi? Dajcie znać w komentarzach.