Wzięliśmy pod lupę 79 stronicowy dokument Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tarnobrzega. Zobacz jak urzędnicy planują walczyć ze zmianami klimatu.

Zmiany Klimatu coraz bardziej są widoczne we wszystkich regionach Europy, odbijają się na środowisku naturalnym i codziennym życiu ludzi. Stają się nawet zauważalne wśród nas, mieszkańców Tarnobrzega - brak śniegu w zimie, coroczna susza, nawalne deszcze, coraz silniejsze wiatry i niebezpieczne burze, a także coraz wyższe temperatury w lecie, to tylko kilka przykładów.

Fakt coraz bardziej widocznych skutków zmian klimatycznych był już znany w 2013 roku, gdy pod koniec roku Rada Ministrów przyjęła Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020). W oparciu o ten dokument z przeszło siedmiu lat, Miasto Tarnobrzeg dopiero niedawno doczekało się swojego Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Do 13 sierpnia bieżącego roku 2020 mieszkańcy Tarnobrzega zgłaszali swoje uwagi do tego nowo przygotowanego projektu, jednak bądźmy szczerzy mało kto był w stanie przeczytać jego wszystkie 79 strony :)

Co takiego można było znaleźć w projekcie?

  • charakterystykę miasta, jego położenia, demografii, uwarunkowań przyrodniczych,
  • diagnozę zagrożeń wynikających z klimatu dla Tarnobrzega i okolic,
  • rozpatrzenie wrażliwych stron miasta i potencjału adaptacyjnego,
  • omówienie wybranych rozwiązań wraz z planem realizacji ich adaptacji.

Z całego dokumentu prawodpodobnie najbardziej interesującą częścią dla mieszkańców są punkty dotyczące samych przemian jakie zostaną wprowadzone w naszym mieście, a które mają zapobiec negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Z tego właśnie powodu postanowiliśmy przygotować krótkie streszczenie na ten temat.

W Miejskim Planie Adaptacji do zmian Klimatu zostały wymienione 4 najbardziej wrażliwe na zmiany klimatyczne sektory tj. Gospodarki wodnej, Infrastruktury, Energetyki oraz Zdrowia Publicznego. Bardzo duży wpływ mają na nie główne zagrożenia płynące z takich zjawisk pogodowych jak np. silne wiatry, nawalne deszcze, czy wysokie temperatury. Warto tu wspomnieć, że w tarnobrzeskich warunkach wszystkie omawiane sektory poza energetyką plasują się w dużej klasie wrażliwości na zmiany klimatyczne, a tylko właśnie wspomniana energetyka ma zdolności adaptacyjne na najwyższym poziomie. Najbardziej zagrożona zaś jest Infrastruktura, której klasa wrażliwości na zmiany klimatyczne jest duża, a potencjał adaptacyjny działań ochronnych jest mały.

Jakie działania zaproponowali urzędnicy aby zapobiec złym skutkom zmian klimatycznych w tych czterech sektorach? Omówimy to w trzech kolejnych artykułach:

Plan Adaptacji do zmian klimatu w Gospodarce Wodnej.
Plan Adaptacji do zmian klimatu w Zdrowiu Publicznym.
Plan Adaptacji do zmian klimatu w Infrastrukturze oraz Energetyce.

Cały plan udostępniono na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega

Jeśli zauważyliście w mieście lub okolicach inne efekty, których przyczyna może leżeć po stronie zmian klimatu, lub macie na ten temat zupełnie inne zdanie, dajcie znać w komentarzach.