Modelarnia Stowarzyszenia Dragon

ZSS nr 1, Dominikańska 7, Tarnobrzeg

Modelarnia Stowarzyszenia Dragon

Najważniejsze informacje

Organizator Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych „Dragon”
Miejsce ZSS nr 1, Dominikańska 7, Tarnobrzeg
Ogarniczenia wiekowe od 9 do 17 lat

Zajęcia Modelarnia Stowarzyszenia Dragon organizowane są przez Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych „Dragon”. Odbywają się w ZSS nr 1 (Dominikańska 7, Tarnobrzeg). Przeznacze są dla dzieci, młodzieży (wiek od 9 do 17 lat).

Informacja od Organizatora

Modelarnia działa od roku 2015. Skupia grupę dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 17 roku życia. W zajęciach biorą udział także grupy rodzinne (dzieci z rodzicami lub dziadkami). Celem spotkań jest budowa modeli żaglowców i przygotowanie do uczestnictwa w konkursach modelarskich.

Ważnym symptomem i znakiem czasu jest integrowanie się ze środowiskiem ludzi niepełnosprawnych, którzy często w modelarstwie „biją” swoich zdrowych rówieśników w precyzji wykonania (w zajęciach uczestniczą uczniowie autystyczni , w tym z Zespołem Aspergera, uczniowie niedosłyszący). Praca w modelarni, jak rzadko która działalność terapeutyczna, uczy współpracy i wyzwala potrzebę wzajemnej pomocy w grupie. Uczy wytrwałości w podejmowanych przedsięwzięciach, spokoju w czasie wykonywania precyzyjnych czynności.

Osoby zajmujące się modelarstwem osiągają duże postępy związane z poprawą kondycji psychicznej i ruchowej. Realizacji postawionych przed uczniami zadań wiąże się z długofalowym planowaniem postępów oraz wzrostem cierpliwości w działaniu. Działalność ta pozwala powrócić do miłego wspomnień z dzieciństwa, które cechowało się zadowoleniem i radością. Na świecie budową modeli zajmują się miliony ludzi, powstają akademie modelarskie (ostatnio w Australii). Modelarstwo staje sie przedmiotem obowiązkowym w szkole, dając uczniom możliwość rozwoju, pasję, ucieczkę od stresów, jest pretekstem do wypoczynku umysłowego, a nie rzadko staje się w konsekwencji sposobem na życie.

Uwaga: Główny nabór prowadzony jest we wrześniu, jednak można dołączyć do zajęć w każdym momencie. Uczestnicy ponoszą koszt wyłącznie za części do modeli.